My sa o vás staráme

SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV

 

Jednoduché účtovníctvo

Podvodjné účtovníctvo

Evidencia a spracovanie miezd zamestnancov

Založenie s.r.o.

Viazané živnosti

Vznik podnikania (Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, Zdravotné poisťovne a iné)

Ochranná známka (Úrad priemysselného vlastníctva)

Prihlásenie a odhlásenie vozidiel

Finančný leasing

Podnikateľské úvery

E-schránka (slovensko.sk)

 

 

SLUŽBY PRE OBČANOV

 

Evidencia vozidiel

Daňové priznanie

2% z daní

Ochranná známka

 

SLUŽBY PRE CUDZINCOV

 

Získanie povolenia na podnikanie - živnosť

Komunikácia s úradmi v zastúpení